CN ALMENAR
   
Club/Centre:  CN ALMENAR
Adreça:  Espados, s/n
Població:  ALMENAR
Provincia:  Lleida
D.P.:  25126
   
Telèfon:  625572200
Fax:  
   
E-Mail:  club@natacioalmenar.org
Web:  http://natacioalmenar.org/socis/