CLUB D'IMMERSIÓ BIOLOGIA
   
Club/Centre:  CLUB D'IMMERSIÓ BIOLOGIA
Adreça:  Av. Diagonal 643 (Facultat de Biologia)
Població:  BARCELONA
Provincia:  Barcelona
D.P.:  08028
   
Telèfon:  934021434
Fax:  
   
E-Mail:  cib@cibsub.cat
Web:  www.cibsub.cat