AC Busseig Emocional i Adaptat (ACBEA)
   
Club/Centre:  AC Busseig Emocional i Adaptat (ACBEA)
Adreça:  CAMI DE BOSC 5
Població:  L'HOSTALET - LLORET
Provincia:  Girona
D.P.:  17310
   
Telèfon:  627468051
Fax:  
   
E-Mail:  ACBEA@ACBEA.ORG
Web:  WWW.ACBEA.ORG