Institut d'Estudis Mèdics
   
Club/Centre:  Institut d'Estudis Mèdics
Adreça:  Salvador Espriu, 73-75, baixos
Població:  Barcelona
Provincia:  Barcelona
D.P.:  08005
   
Telèfon:  93 433 51 90
Fax:  93 433 44 05
   
E-Mail:  administracio@iem-emergencia.com
Web:  www.iem-emergencia.com