INTRANET FECDAS    CONTACTAR FECDAS GESTIÓ
 NOSALTRES
 AGENDA OFICIAL FECDAS
 AGENDA D´ACTIVITATS CLUBS
 CLUBS ESPORTIUS
 CENTRES ASSOCIATS
 GALERIES AUDIOVISUALS
 ESCOLA CATALANA  D´ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
 
Busseig esportiu

La progressió en el món del busseig esportiu està estructurada en nivells de titulació, a què s'arriba, successivament, amb la realització dels cursos de Bussejador d'1, de 2 i de 3 Estrelles.

Bussejador 1 Estrella:

Atribucions: Realitzar immersions fins a 25 metres de profunditat sense entrar en descompressió.

Edat mínima: 14 anys

Estructura del curs: 5 classes teòriques, 5 classes pràctiques en piscina i 5 classes pràctiques al mar.

Bussejador 2 Estrelles:

Atribucions: Realitzar immersions fins a 30 metres de profunditat.

Edat mínima: 15 anys

Estructura del curs: 5 classes teòriques, 1 classe pràctica en piscina (opcional) i 6 classes pràctiques al mar.

Bussejador 3 Estrelles:

Atribucions: Realitzar immersions fins a 40 metres de profunditat.

Edat mínima: 16 anys

Estructura del curs: 6 classes teòriques i 9 classes pràctiques al mar.

FotoPel que fa a les edats i les profunditats màximes assolibles, cal tenir en compte les legislacions vigents a cadascuna de les diferents Comunitats Autònomes, que tenen transferida aquesta competència i que l'han adaptada al seu cos legislatiu particular.

En paral·lel als tres nivells de formació principals i en funció de l'edat i la titulació que es tingui en cada moment, el bussejador també es pot formar en Especialitats com ara:

Suport vital bàsic i RCP

Administració d’oxigen

Salvament i rescat subaquàtic

Busseig Nocturn

Busseig en derelictes i restes

Busseig amb Nítrox

Navegació subaquàtica

Busseig en grutes

Busseig sota el gel

Busseig amb vestit sec

Fotografia subaquàtica

Busseig amb menors

Busseig adaptat

En condicions restringides, la formació en l'àmbit del busseig esportiu també contempla opcions com ara:

Bussejador 1 Estrella Junior per a menors d'entre 12 i 14 anys

Bussejador condicionat per a persones amb discapacitats

Bussejador restringit per a Natació amb aletes

La descoberta del mon submarí la permet el Bateig subaquàtic, a què es pot accedir a partir dels 8 anys d'edat. Aquesta activitat està regulada pel Decret 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions perquè les persones menors d’edat practiquin activitats subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre autònom.

La formació en l'àmbit de la docència del busseig esportiu comença a partir de la titulació de Bussejador 3 Estrelles, que obre la porta als cursos de Tècnic d’Esport en Busseig amb Escafandre Autònom, a les titulacions federatives de Guia de Grup i d’Instructor d'1, de 2 i de 3 Estrelles i a les d’Instructor de les diferents especialitats. 

 
    ACTIVITAT      LLOC   DATA INICI
 
Informació del departament Any:
Informació general del departament
•  Taules adaptades US Navy 2017
•  Taula FEDAS per a immersions amb Nítrox 2017
•  Taula FEDAS per a immersions sense descompressió 2017
•  Guia de les taules FEDAS 2017
•  Taules per al busseig amb aire - Informació general (2017)
•  Taula FEDAS per a immersions sense descompressió
•  Taula FEDAS per a immersions amb Nítrox
•  Taules FEDAS 1, 2, 3 i 4 (en color)
•  Guia de les taules FEDAS
•  Convalidacions a la titulació FECDAS-CMAS
Informació general de les activitats
•  Calendari de cursos d'Instructor i examens de Guia de grup 2017
Notícies
•  La ECBAE posa en marxa un nou curs d’Instructor/a 1 Estrella el 5 de maig (05/04/2017)
•  Calendari de cursos per a instructors i instructores FECDAS per al 2017 (09/03/2017)


Consell Català de Ressuscistació Unió de Federacions Esportives de Catalunya Federació Espanyola d'Activitats Subquàtiques Confederació Mundial d'Activitats Subaquètiques

Generalitat de Catalunya - Secretaria General de lEsport
Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Copyright © 2017 FECDAS
Federació Catalana d`Activitats Subaquàtiques NIF: Q5855006B